S. Arıkan1, Nalan Akalın1, E. Tığlı2, M. Yalçın2, A. Çabkın2, İ. Oztunca2, S. Türkoğlu2, C. Haberal2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Uygulama Ve Araştırma Merkezi Biyokimya Laboratuvarı Alanya / Antalya
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ad. / Ankara

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Acil laboratuvar

Özet

GIRIŞ: Acil servislere başvuran hastaların tetkik için bekleme süreleri. tedavinin planlanması ve hasta memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada amacımız Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne belirlenen bir sürede başvuran hastalardan istenen tüm tetkik gruplarını ortalama sonuç verme süreleri ve gece gündüz farkları açısından karşılaştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne 08.00-16.00 ve 16.00 - 8.00 saatleri arasında başvuran toplam 1865 hastadan istenen tüm tetkikler; biyokimya, tam kan sayımı. tam idrar tetkiki, Grup 1 (biyokimya ve tam kan sayımı), Grup 2 (tam kan sayımı ve tam idrar tetkiki), Grup 3 (biyokimya. tam kan sayımı ve tam idrar tetkiki) ve Grup 4 (biyokimya, tam kan sayımı ve sedimantasyon) şeklinde gruplandırılarak degerlendirmeye alındı. Yapılan çalışmalar ve işlem süreleri, düzenlenen takip formuna araştırma ekibi tarafından kaydedildi.
BULGULAR: Elde edilen verilerin degerlendirilmesi sonucunda; biyokimya, tam kan sayımı, tam idrar analizi ve Grup 2 analizlerinde gece-gündüz süreleri arasında istatistikselolarak anlamlı bir fark tespit edilemezken (p > 0.05), Grup 1, Grup 3 ve Grup 4 analizlerinde gecegündüz süreleri arasındaki fark istatistikselolarak oldukça anlamlı oldugu tespit edildi (p < 0.001).
TARTIŞMA: Çalışmamızdan elde ettigimiz verilere göre; acil servis bekleme sürelerine katkıda bulunan tüm süreçleri iyileştirme amaçlı yapılacak çalışmalar hastaların kalış süresini kısaltacak ve hizmet kalitesini artıracaktır.