Keyword Pages
curriculum 146
international emergency medicine 146
medical education 146
medical students 146
müfredat 146
uluslararası acil tıp 146
tıp eğitimi 146
tıp öğrencileri 146
computed tomography 153
head injuries 153
physical examination 153
skull fracture 153
traumatic brain injury 153
bilgisayarlı tomografi 153
kafa travmaları 153
fizik muayene 153
kafa kemiği kırığı 153
travmatik beyin yaralanması 153
fever 159
hospitalization 159
high pulse rate 159
renal transplant 159
ateş 159
hastaneye yatış 159
nabız yüksekliği 159
perception 163
elderly 163
borg scale 163
dyspnea severity 163
algı 163
borg skalası 163
dispne şiddeti 163
yaşlı 163
acute prerenal failure 169
emergency department 169, 181, 185
human trafficking 169
malnutrition 169
volume depletion 169
tar 174
burn 174
katran 174
yanık 174
osborn wave 177
hipotermi 177
osborn dalgası 177
anaphylaxis 181
morphine 181
anafilaksi 181
acil servis 181, 185
morfin 181
bioterrorism 185
anthrax 185
biyoterorizm 185
şarbon 185