Cherri Hobgood1, Venkataraman Anantharaman2, Glen Bandıera3, Peter Cameron4, Pinchas Halpern5, James Hollıman6, Nicholas Jourıles7, Darren Kılroy8, Terrence Mullıgan9, Andrew Sınger10

1University Of North Carolina School Of Medicine, Chapel Hill, Nc, Usa
2Singapore General Hospital, Singapore, Singapore
3St. Michael’s Hospital, University Of Toronto, Toronto On, Canada
4The Alfred Hospital Emergency And Trauma Centre, Monash University, Melbourne, Australia
5Tel Aviv Medical Center, Tel Aviv, Israel
6Uniformed Services University Of The Health Sciences, Bethesda, Md, Usa
7Akron General Medical Center, Akron, Ohio, Usa
8College Of Emergency Medicine, London, United Kingdom
9Erasmus University School Of Medicine, Rotterdam, The Netherlands
10Canberra Hospital, Woden, Australia

Keywords: Curriculum, international emergency medicine; medical education; medical students

Abstract

Dünya genelinde acil tıp uzmanları ve acil tıp kaynakları için kritik ve giderek artan bir ihtiyaç söz konusudur. Bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek için hekimler, doğru zamanda uygulanması gereken girişimler ve hayat kurtarıcı acil müdahaleler konusunda eğitilmelidir. Günümüzde acil tıp eğitimi için gerekli minimum standartları belirleyen ve uluslararası kabul görmüş standart bir müfredat yoktur. Bu eksikliği gidermek için Uluslararası Acil Tıp Federasyonu (IFEM), farklı ülkelerden hekimler, sağlık profesyonelleri ile acil tıp ve uluslararası acil tıp programı geliştirme alanında diğer uzmanların bir arada bulunduğu bir komite oluşturdu. Komitenin amacı tıp fakültesi öğrencilerine acil tıp alanında temel oluşturacak bir eğitim müfredatı oluşturmaktı. Bu müfredat çalışması, söz konusu komitenin konsensusla oluşturduğu önerileri içermektedir.
Bu müfredat, tıp fakültelerinde eğitim gören öğrencilere (mezuniyet öncesi dönemde) verilecek minimum acil tıp eğitim içeriğini oluşturmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu müfredat, kural koymak yerine, temel acil tıp konularında hekimlerin eğitimini ileriye götürecek eğitimciler ve acil tıbbın öncülerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Müfredatın içeriği, gelişmiş acil tıp sistemlerine sahip ülkeler kadar, acil tıp alanında gelişmekte olan ya da mevcut eğitim yapılarını acil tıbbı içine alacak şekilde genişletmek isteyen ülkeler için faydalı olacak şekilde hazırlanmıştır. Mevcut eğitim yapıları, eldeki kaynaklar ve kurumların eğitim alanındaki liderlik hedefleri doğrultusunda bu müfredatın uygulamaya geçirilmesi ve öğretilmesinde farklılıklar olacağını beklemekteyiz.