Birdal GULLUPINAR1, Hakan TOPACOGLU2

1Department of Emergency Medicine, Toros Training and Research Hospital, Mersin
2Department of Emergency Medicine, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması; pnömosefali; subaraknoid plevral fistül

Özet

Subaraknoid plevral fistül (SPF) son derece nadir bir komplikasyondur. Dural aralık ve vertebral kolonların hasarı sonrası oluşur. SPF pnömosefali ve pnömorachis yokluğu ve varlığı şeklinde iki gruba ayrılır. Pnömosefali, kraniyal kavite içerisinde hava bulunması olarak tanımlanırken spinal kanala hava girmesine ise pnömorachis denir. Genelde pnömosefali ve pnömorachis ile SPF birlikteliği nadirdir ve künt travma sonrası gelişir. Ancak bizim hastamızda pnömosefali ve pnömorachis ile SPF birlikteliği ateşli silah yaralanması sonrası gelişmiştir. Bu yazıda, ateşli silah yaralanması sonrası torakal omurga yaralanmasının neden olduğu pnömorachis ve pnömosefalisi bulunan SPF olgusu sunuldu.