Farid Eftekhari MILANI, Samad SHAMS VAHDATI, Pouya PAKNEJAD

Department of Emergency Medicine, Imam Reza Hospital, Tabriz, Iran

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon; mediastinit; travma

Özet

Akut mediastinit, torasik dokuların iltihabı olarak, hayatı tehdit eden bir enfeksiyon ve cerrahi acildir. Ölüm oranı %14 ile 42 arasında bildirilmektedir. Akut mediastinitin en kısa zamanda tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir. Bu yazıda, düşmeye bağlı künt göğüs ve sırt travması olan ve 26 gün sonra acil servise ciddi göğüs ağrısı ve toksik durumda başvuran 38 yaşında erkek olguyu sunduk ve tartıştık. Hastaya anterolateral torakotomi ve birkaç kez plevral yıkama yapıldı ve sonuçta hasta hayatta kalabildi.