Mehmet Ergin1, Deniz Yorgancılar2, İrfan Taşçılar3, Ahmet Demircan1, Fikret Bildik1, Yıldırım İmren3, Sedat Demircan2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı,ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,kalp-damar Cerrahisi Anabilim Dalı,ankara

Anahtar Kelimeler: Acil servis, resüsitatif torakotomi, toraks travması

Özet

Toraks travmalı pek çok hasta önlenebilir nedenlerden ölmektedir. Bu ölümleri azaltmak için uygulanacak girişimlerden bir tanesi de acil serviste resüsitatif torakotomidir (ASRT). Künt toraks travmalı hastaların %10’u ve penetran toraks travmalı hastaların %15-30’u ASRT’ye ihtiyaç duyar. ASRT uygun endikasyonlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip acil tıp veya cerrahi branş hekimleri tarafından uygulandığında hayat kurtarıcı bir girişimdir. Bu yazıda, iki tanesi penetran ve bir tanesi künt toraks travması sonrası ASRT uygulanan üç olgu sunuldu. Bu şekilde ASRT’nin önemini vurgulamak ve hekimleri bu konuda cesaretlendirmeyi amaçladık.