Serkan Şener, Serpil Yaylacı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Acil kardiyovasküler bakım, kardiyopulmoner resüsitasyon; kılavuz.

Özet

Yarım asırdır devam eden modern resüsitasyon pratiğinin gelişimi hızla devam etmektedir. Her beş yılda bir yayınlanan uluslararası konsensusu yansıtarak birçok dile tercümesi yapılan resüsitasyon kılavuzunun geniş kitlelere ulaşması hedeflenmektedir. Tüm çaba kardiyak arrest vakalarında spontan dolaşım geri dönüşünü nörolojik sekel bırakmadan en hızlı şekilde idame ettirmektir. Bu derleme, 2010 Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu’ndaki günlük pratiğimizde sık kullandığımız uygulamalardaki belirgin değişiklikleri ve 2005 ile arasındaki farkları vurgulamaktadır.