Orhan Çınar

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: kapnografi, acil, end tidal CO2

Özet

Karbondioksit kısmi basıncının solunum sırasında havayolundan ölçülmesine kapnografi denir. İnvaziv olmama avantajına sahip bu yöntemle hastanın metabolik durumu, perfüzyonu ve en önemlisi ventilasyonu hakkında anlık bilgi elde edilebilir. Güncel rehberlerde endotrakeal entübasyonun doğrulanmasında rutin olarak kullanılması önerilen kapnografinin acil serviste daha birçok potansiyel kullanım alanı bulunmaktadır. Bu derlemede kapnografinin acil servis kullanım alanlarının tartışılması amaçlanmıştır.