Ahmet Imerci, Mert Kumbaraci, Mustafa Incesu, Ahmet Savran, Levent Karapinar

S.b. Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1.ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

Anahtar Kelimeler: İpsilateral çıkık, omuz, dirsek

Özet

İpsilateral travmatik omuz ve dirsek çıkığı nadir görülen, kompleks bir yaralanmadır. Uluslararası literatürde sadece altı hasta rapor edilmiştir. Bu olgu sunumunda 48 yaşında ipsilateral travmatik omuz ve dirsek çıkığı olgusu sunulmuştur. Hasta önce başka bir hastaneye başvurmuş ve kazadan hemen sonra çekilen grafilerinde sağ dirseğin posterolateral çıkığı saptanmış ve çıkık redükte edilmiştir. Sağ omuz grafilerinin çekilmemiş olması nedeniyle omuz çıkığı gözden kaçmıştır. Yaralanmanın 3. gününde, hasta ek yeni travma olmaksızın omuz ağrısı ile hastanemize başvurmuştur. Çekilen grafilerinde atlanmış sağ omuz çıkığı saptanmış ve genel anestezi altında redükte edilmiştir. Travmadan 2.5 yıl sonra hastanın yapılan son kontrollerinde sağ omuz ve dirseğin ağrısız şekilde tam hareket genişliğine sahip olduğu izlenmiştir. Üst ekstremitede yüksek enerjili travmayı takiben, şüphe duyulan hastalarda, aynı taraftaki dirsek, omuz ve elbileği gibi komşu eklemlerin radyografik kontrolleri yapılmalıdır.