Birdal Güllüpınar1, Pakize Karakaya2, Emel Ulusoy2, Durgül Özdemir2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: Pankreas yaralanması, bisiklet kazası, çocuklar

Özet

Künt travmalar çocukluk çağında görülen abdominal travmaların %80’inden fazlasını oluşturur. Pankreas yaralanması oldukça nadir karşılaşılan bir durumdur ve ayırıcı tanıda genellikle atlanmakta ya da geç tanı konulmaktadır. En sık bisiklet kazaları sonucu kompresyona maruz kalarak yaralanmaktadır. Erken dönemde normal fizik muayene ve normal pankreatik amilaz değerlerinin saptanması olgunun atlanmasına neden olabilmektedir.
Bu yazıda nadir görülen, bisikletten düşme şikayeti ile gelen ve pankreas yaralanması tanısını koyduğumuz iki çocuk olguyu sunup, tanı ve tedavi yöntemlerini literatür bilgileri eşliğinde gözden geçirdik.