Keyword Pages
drinking alcohol 051
driver 051
traffic accident 051, 072
emergency 051
alkol kullanımı 051
trafik kazası 051, 072
acil servis 051, 055, 064, 072
el kesisi 055
antibiyotik 055
hand laceration 055
antibiotics 055
emergency department 055, 072
emergency medicine 064
forensic reports 064
emergency deparment 064
forensic medicine education 064
acil tıp 064
adli rapor 064
adli tıp eğitimi 064
acil havayolu açıklığı sağlanması 068
laringeal tüp 068
kardiyopulmoner resusitasyon 068
emergency airway 068
laryngeal tube 068
cardiopulmonary resuscitation 068
bayram tatili 072
festival holiday 072
pulmonary embolus 078
right ventricular thrombus 078
echocardiography 078
thrombolytic therapy. 078
pulmoner emboli 078
sağ ventrikül trombüsü 078
ekokardiyografi 078
trombolitik tedavi 078