Selim Suner1, Murat Ersel2

1Brown Üniversitesi Warren Alpert Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, USA
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Hiç şüphesiz dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde kurulmuş Türkiye maalesef bu güne kadar pek çok afet yaşamıştır. Afetlere karşı mücadele ve hazırlıklı olabilmek için öncelikle afet bilincinin oluşturulması gereklidir. Hem toplumda afet bilincinin gelişti- rilmesi hem de sağlık personelinin bilgi ve donanımın arttırılması konusunda Türkiye Acil Tıp Derneği özellikle Afet Komisyonu tarafından verilen Hastane Afet Planı Eğitimleri, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilen Afet Tıbbı Eğitimleri ve benzeri bir çok eğitim ve panel ile acil sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm sağlık personeli ve elbette halkımız için çok önemli adımlar atmıştır. Türkiye Acil Tıp Derneği’nin (TATD) yaptığı çalışmalar ve eğitimler ülkemizde sağlık hizmetlerinde afetle mücadele ve müdahale yapılanmasının oluşturulmasında önemli bir zemin ve kaynak hazırlamıştır.

Diğer yandan ülkemizin özellikle Ortadoğu komşuları Suriye ve Irak’ta ortaya çıkan iç karışık- lıklar nedeni ile çok sayıda mültecinin akınına uğraması, acil sağlık çalışanlarının kitlesel göç hareketleri veya afetler nedeni ile organize edilmesi gereken insani yardım organizasyonları konusunda bilgi birikimini arttırmak günümüzde oldukça önemli hale gelmiştir.

Bu özel sayı ile hem acil tıp uzmanlarına hem de diğer sağlık çalışanlarına hem afet oragni- zasyonlarının temel prensiplerini hem de afet veya kitlesel göç hareketleri nedeni ile gerekli olacak insani yardım organizasyonlarında afetzede veya mültecilerin ihtiyacı olacak temel un- surları güncel standartlar ışığında sunmak istedik.

Bu özel sayının basımı Brown Üniversitesi Uluslararası Gelişmiş Araştırmalar Enstitüsü – Brown’s University International Advanced Research Institutes (BIARI) - Watson Enstitüsü’nün sağladığı burs desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Bu özel sayıya katkılarını sunan Brown Üniversitesi öğretim üye ve elemanlarına, BIARI 2014 mezunlarına ve TATD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yıldıray Çete’ye en derin şükranlarımızı su- narız.