Sabiye YILMAZ1, Mehmet Akif CAKAR2, Mehmet Bulent VATAN2, Harun KILIC2, Nurgul KESER2

1Department of Cardiology, Yenikent State Hospital, Sakarya
2Department of Cardiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya

Anahtar Kelimeler: Arrest; suda boğulma; hipotermi; osborn dalgası; travma

Özet

Suda boğulmalar özellikle yaz aylarında sıkça karşılaştığımız ölümcül kazalardandır, dünyada kaza ile ölümlerin en sık sebeplerinden biridir. Boğulmalardaki morbiditeden esas olarak anoksi, hipotermi ve sonucunda gelişen metabolik asidoz sorumludur. Kardiyovasküler etkiler hipoksi ve hipotermiye sekonderdir. Elektrokardiyografide (EKG) atriyal fibrilasyon, sinüs disritmileri (nadiren tedavi gerektirir), ciddi olgularda ventriküler fibrilasyon ya da asistol gibi ritim problemleri ve özellikle hipotermi sırasında sık karşılaşılan Osborn dalgaları izlenebilinir. Bu yazıda soğuk suda boğulma sonrasında hastane acil servisine getirilen 16 yaşında erkek hasta sunuldu. Olguda boğulma sonrası gelişen hipotermi ile ilişkili ventriküler fibrilasyon ve dev J dalgaları (Osborn dalgası) izlendi. Bu olguyu sunmamızın nedeni suda boğulma sonrası gelişen hipotermiye bağlı EKG değişikliklerini hatırlatmaktı. Suda boğulma ve hipotermi sonrası kardiyopulmoner resüsitasyona cevap çok iyi değildir. Mortalite oldukça yüksektir, erken resüsitasyon, agresif kardiyovasküler ve respiratuvar tedavi sağkalım için önemlidir.