Nese COLAK ORAY1, Sedat YANTURALI1, Ridvan ATILLA1, Gurkan ERSOY1, Hakan TOPACOGLU2

1Department of Emergency Medicine, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir
2Department of Clinic of Emergency, İstanbul Training and Research Hospital, Istanbul

Anahtar Kelimeler: Acil servis; National Emergency Department Overcrowding Study; NEDOCS; kalabalık

Özet

Amaç

Acil servis kalabalığı tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir sorundur. Hastanelerin acil servis kalabalık ölçütlerini kullanarak durum tespiti yapması ve uygun çözüm önerileri üretmeleri gereklidir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda Hastane Bilgi Yönetim Sistemine ek bir program (Elektronik Blokaj Sistemi, EBS) yazıldı. Buna göre hastanede bulunan boş yatakların öncelikli olarak acil serviste yatış bekleyen hastalar için kullanılması planlandı. Acil serviste yatış bekleyen hasta varken, ilgili servislere yapılacak acil olmayan poliklinik yatışları bloke edildi. EBS başlamadan önceki dönem, EBS sonrası erken dönem ve EBS sonrası geç dönemde birer hafta boyunca NEDOCS skorlaması ile acil servis kalabalıklığı ölçüldü.

Bulgular

Elektronik blokaj sistemi sonrası erken dönemde diğer dönemlere göre NEDOCS değeri anlamlı olarak daha düşük bulundu (p≤0.0001). Her üç dönemde de acil servise başvuran günlük hasta sayısı ve ölçüm anında mevcut olan hasta sayısı değişmediği halde, acil servis içinde yatış bekleyen hasta sayısı EBS sonrası erken dönemde, EBS öncesi ve EBS sonrası geç döneme göre anlamlı olarak daha azdı (p=0.0001, p=0.001).

Sonuç

Elektronik blokaj sistemi, acil hastaların poliklinik hastalarına göre öncelikli olarak hastaneye yatışını sağlayan, kalabalığı önlemeye yönelik bir çeşit yatış triajı sistemidir. Hastanedeki toplam yatak sayısının yeterli olmadığı hastanelerde, acil servis kalabalığını azaltmak için acil servisten hastaneye olan yatışları hızlandırmak amacıyla kullanılabilir.