Ali Kemal ERENLER1, Sinan AKBULUT1, Murat GUZEL1, Halil CETINKAYA1, Alev KARACA1, Burcu TURKOZ1, Ahmet BAYDIN2

1Department of Emergency, Samsun Training and Research Hospital, Samsun
2Department of Emergency, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun

Anahtar Kelimeler: Konsültasyon; acil servis; aşırı yoğunluk

Özet

Amaç

Bu çalışmada, acil serviste aşırı yoğunluğun nedenlerini belirlemeyi ve hastaların acil serviste kalış sürelerini azaltmaya yönelik önerilerimizi sunmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem

Bir yıllık sürede acil servise başvuran hastaların tıbbi bilgileri incelendi. Hastaların demografik özellikleri, kalış süreleri, tekrar başvuru sayıları ve konsültasyon durumları belirlendi.

Bulgular

1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 163951 hasta acil servise başvurdu. Bu süre içinde, 1210 hasta 24 saat içerisinde tekrar acile başvurdu. Toplam 38579 hasta tedavisini acil servisin gözlem odasında aldı ve ortalama kalış süresi 164.1 dakikaydı. En fazla konsültasyon istenen bölüm kardiyoloji idi. Konsültanların acil servise varış süresi ortalama 64 dakikaydı.

Sonuç

Dünyanın diğer bölgelerindeki acil servislere benzer şekilde, acilde aşırı yoğunluğun en önemli nedenleri acil serviste uzun kalış süresi, gecikmiş laboratuvar ve görüntüleme testleri, konsültanların gecikmesi ve yeterli hastane yatağı olmamasıdır. Hataları en aza indirmek ve memnuniyet oranını artırmak için, ilgili farklı birimlerle temas halinde, bazı sert önlemler alınmalıdır.