Deniz ORAY, Onder LIMON, Cem ERTAN, Asli UGURHAN

Department of Emergency Medicine, Izmir University Faculty of Medicine, Izmir

Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri; mesane rüptürü; acil servis; pelvis kırığı

Özet

Mesane rüptürü, mesane kanserinin nadir bir komplikasyonu olsa da, gerçekleştiğinde mortalite hızı yüksek seyretmektedir. Mesane rüptürü acil bir durum olduğundan, altta yatan neden olarak kanserin tanınması ve etiyolojiye yönelik tedavi gecikebilmektedir. Bu yazıda, acil servise travma öyküsü olmaksızın şiddetli karın ağrısı, batında şişkinlik, sol bacakta ağrı ve yürüme güçlüğü ile başvuran ve mesane kanserine bağlı spontan mesane rüptürü ve pelvis kırığı tanısı alan 56 yaşında bir erkek hasta sunuldu.