Elif KILICLI, Gokhan AKSEL, Betul AKBUGA OZEL, Cemil KAVALCI, Dilek SUVEREN ARTUK

Department of Emergency Medicine, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara

Anahtar Kelimeler: Methemoblobinemi; prilokain; siyanoz

Özet

Prilokaine bağlı gelişen methemoglobinemi nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda epilasyon öncesi kullanılan prilokaine sekonder gelişen methemoglobinemi olgusunu sunarak nadir görülen bu durumun önemine işaret etmek istiyoruz. Otuz yaşında kadın acil servise baş ağrısı, dispne ve siyanoz şikayetleri ile başvurdu. Hastaya beş saat öncesinde bir güzellik merkezinde epilasyon öncesinde yaklaşık 1000–1200 mg prilokain subkutan enjeksiyonu yapıldığı öğrenildi. Başvuruda kan basıncı 130/73 mmHg, nabız 103/dk, vücut ısısı 37 °C ve solunum sayısı 20/dk olarak kaydedilmişti. Hastanın akral siyanozu belirgindi. Venöz kan gazında methemoglobin düzeyi %14.1 olarak ölçüldü. Hastaya 3 g intravenöz askorbik asit uygulandı. Tedavi sonrası semptomları gerileyen ve komplikasyon geliştirmeyen hasta 48 saat sonra taburcu edildi. Acil servis doktorları, prilokain enjeksiyonu sonrası gelişen dispne ve siyanoz ayırıcı tanısında mutlaka methemoglobinemiyi akla getirmelidirler.