Ibrahim TOKER, Ozge DUMAN ATILLA, Murat YESILARAS, Burcu URSAVAS

Department of Emergency Medicine, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir

Anahtar Kelimeler: Acil servis; retrofaringeal hematom; varfarin aşırı dozu

Özet

Antikoagülan kullanımına bağlı retrofaringeal hematom nadir görülen, hızlı tanı ve tedavi edilmesi gereken hayatı tehdit edici bir durumdur. Hava yolu ve koagülopatinin acil kontrolü tedavi yönetiminin esasını oluşturur. Olgular çoğunlukla konservatif tedaviye cevap verirken bazen endotrakeal entübasyon ve acil trakeotomi gerekebilir. Bu yazıda, varfarin kullanımına sekonder retrofaringeal hematom gelişmiş 49 yaşındaki erkek olguyu sunduk.