Mehmet Selim Nural1, Sibel Bakan1, Meltem Ceyhan1, İlkay Koray Bayrak1, Ahmet Baydın2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Samsun

Özet

İleus acil servislerde oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Nedeninin ortaya çıkarılması tedavi seçimi yönünden önemlidir. Bunlardan birisi olan safra taşı ileusu, tekrarlayan taşlı kolesistitin iyi bilinen fakat nadir bir komplikasyonudur. Genel nüfusta mekanik ince bağırsak tıkanıklıklarının %1-2’sinin nedenini oluşturmaktadır. Direkt radyografide klasik bulgularının görülme oranı %30-35’dir. Klasik bulguların görülmediği durumlarda ameliyat öncesi tanı konulamaz ya da tanıda gecikilir. Bu nedenle ileusta spesifik tanı için acil bilgisayarlı tomografi (BT) sık istenen bir inceleme yöntemi olmuştur. Safra taşı ileusu tanısında gerek klasik gerek diğer radyolojik bulguların bilinmesi önemlidir. Bu yazıda, BT ile safra taşı ileusu tanısı konulan bir olgunun klinik ve radyolojik bulguları sunuldu.