Abdülkadir Gündüz, Özgür Tatlı, Süleyman Türedi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Trabzon

Anahtar Kelimeler: Andromedotoksin, deli bal, grayanotoxin; zehirlenme

Özet

Grayanotoksin, Na kanalları üzerinde toksik etki gösteren, Ericaceae familyası bitkilerinin çiçek nektarı ve polenlerinden üretilen ballarda bulunan doğal bir üründür. Grayanotoksin/deli bal zehirlenmesi az bilinmesine rağmen, tıbbi literatürde bu konu ile ilgili yapılmış klinik çalışma, laboratuvar çalışması, olgu sunumları ve olgu serileri bulunmaktadı r. Grayanotoksin zehirlenmesi, bradikardi, hipotansiyon ve senkop gibi semptom ve bulgulara neden olabilir. Ayrıca grayanotoksin intoksikasyonu tanısı koyulan hastalarda, atrioventriküler tam blok ve asistoli gibi ölümcül kardiyak ritimler de bildirilmiştir. Uygun sıvı replasmanı ve atropin tedavi için genellikle yeterlidir. Bu yazıda, deli bal zehirlenmesinin tarihsel seyri, klinik sunumu ve tedavi yöntemleri literatür ışığında incelendi.