Zeynep Çakır1, Şahin Aslan1, Mürteza Çakır2, Ayhan Sarıtaş1, Mücahit Emet1, Önder Tan3

1Departments Of Emergency Medicine, Atatürk University, Faculty Of Medicine, Erzurum, Turkey.
2Departments Of Neurosurgery,atatürk University, Faculty Of Medicine, Erzurum, Turkey.
3Departments Of Plastic And Reconstructive Surgery, Atatürk University, Faculty Of Medicine, Erzurum, Turkey.

Anahtar Kelimeler: Ev yapımı silah, düşük hızlı silahlar, kazara olan ateşli silah yaralanmaları

Özet

Ateşli silah yaralanmaları günümüzde önemli bir problemdir. Özellikle, silah bulundurma ve kullanma alışkanlığı olan toplumlarda çocuklar ve adölesanlar arasında ev yapımı silahların neden olduğu yaralanmalar sıktır. Biz bu olgu sunumunda, acil servise sağ elinde ev yapımı bir silahın neden olduğu yaralanma ile gelen on yaşında bir vakayı bildirdik.