Hassan Amiri, Samad Shams Vahdati

Department Of Emergency Medicine, Tabriz University Of Medical Sciences, Imam Reza Hospital, Tabriz, Iran.

Anahtar Kelimeler: Tıp doktoru, birincil travma bakımı, birincil bakı; çalıştay

Özet

AMAÇ: Birincil travma bakımı (BTB) modülü tıp doktorları asistanlar ve uzmanların, yaralanmış hastanın başlangıç değerlendirmesine oryantasyonunu artırmak amacıyla planlandı.Kıdemli ve kıdemsiz tıp öğrencileri için genişletilmiş BTB olarak kabul edebileceğimiz bir kurs gerçekleştirildi.
YÖNTEMLER: Tebriz Tıp Üniversitesi Eğitim Geliştirme Merkezinde 27-28 Nisan, 6-7 Eylül, 22-23 Kasım tarihlerinde BTB çalıştayı gerçekleştirildi. Bu çalıştayda katılımcılara, travmalı hasta üzerine teorik dersler, vaka senaryoları ve mulaj hasta üzerinde pratik uygulamalar yaptırıldı.Çalıştayın başında ve sonunda pretest ile post-test yapıldı.
BULGULAR: Her bir çalıştaya 30 kişi davet edildi, ancak üç çalıştaya toplam 64 kişi katıldı. Pre-test ve post-testin ortalama skorları sırasıyla 18,84 ve 26.72’ydi (p=0,000).
SONUÇ: Birçok doktor temel travma bakımı üzerine yeterli bilgiye sahip değildir. Bu çalışma ile koordine biçimde hasta senaryoları üzerinden gerçekleştirilen bir travma kursunun, tıp öğrencilerinin birincil travma bilgi ve bakımı konusundaki becerilerini artırdığını gösterdik. Primer travma bakımı kursunda katılan tıp öğrencileri uygun biçimde primer travma bakımı verebilirler.