Nesrin Gökben Çetin1, Emine Marçıl1, Menderes Kıldıran1, Serdal Öğüt2

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Isparta

Anahtar Kelimeler: Deli bal, hepatotoksisite

Özet

Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’ne özgü olan deli bal, içerdiği grayanotoksin ile zehirlenmelere neden olmaktadır. Deli bala bağlı intoksikasyon kendisini sıklıkla bradikardi ve hipotansiyon ile göstermekle birlikte hayvan deneyleri hepatotoksisiteye de dikkat çekmektedir. Bu yazıda, tanısı klinik şüphecilik ve dikkatli anamnezin sayesinde konulabilen, Karadeniz bölgesinden getirilen balı yeme sonrası terleme ve gastrointestinal şikayetler ile başvuran bir hepatotoksisite olgusu sunuldu; nedeni saptanamayan toksik hepatit olgularında deli bal’a dikkatin çekilmesi amaçlandı.