Mutlu Kartal, Cem Oktay, Ayşe Bacanlı Gözlükaya, Özgür Karadeniz

Department Of Emergency Medicine, Akdeniz University Faculty Of Medicine, Antalya

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, acil servis; morfin

Özet

Ağrı önemli bir acil servise başvuru nedenidir. Non steroid antienflamatuvar ilaçlar ya da basit analjezikler hastaların ağrısını her zaman geçirmemekte ve bu durumda opioid analjezik uygulaması yapılmaktadır. Bununla beraber opioidlerin çeşitli ciddi yan etkileri vardır. Bu olgu sunumunda, opioidlerin nadir görülen bir yan etkisi olan anafilaksitartışıldı.