Yusuf Ali Altuncu1, Şervan Gökhan2, Mehmet Üstündağ3, Murat Orak3, Ayhan Özhasenekler2, Cahfer Güloğlu3

1Emergency Service Of Artvin State Hospital, Artvin
2Department Of Emergency Medicine, Diyarbakır Research And Education Hospital, Diyarbakır
3Department Of Emergency Medicine, Dicle University, Faculty Of Medicine, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, jeneralize tonik klonik nöbet

Özet

Amaç: Epilepsi hastalarının hasta olmayanlara göre, gelişebilecek kazalara karşı daha yüksek riske sahip olduğuna inanılır. Jeneralize nöbet boyunca hastalar, düşme sonucunda oluşabilecek, kafa travması, ortopedik ya da yumuşak doku yaralanmasından kendilerini koruyacak reflekslerden yoksundurlar. Amacımız, jeneralize tonik klonik nöbet sonrası travma nedeniyle acil servisimize başvuran hastaların travma spektrumunu değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Dicle Üniversitesi Acil Servisine Ocak 2004 ile Aralık 2007 arasında, jeneralize tonik klonik nöbet sonrası travma nedeni ile başvuran 15 yaş üstü epilepsi hastalarını ICD tanı kodlarını kullanarak geriye dönük tespit ettik. Kayıtlar hastaların yaşı, cinsiyeti, yaralanma tipi, antiepileptik tedavinin yeterliliği ve mortalite açısından analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 51 hastanın yaş ortalaması 26.02±9.86 (15-52) idi. Otuz üç (%64.7) hasta erkek ve erkek kadın oranı 1.83 idi. En sık yaralanma tipinin yumuşak doku travması olduğu görüldü (26 olgu). Kafa travması, kesiler, diş ve dil yaralanmasının daha az sıklıkta olduğu belirlendi. Antiepileptik tedavinin kan düzeyleri 9 (%17.6) hastada yeterli seviyede iken, 42 (%82.4) hasta terapötik seviyenin altında düzeye sahipti. Hastaların 4’ü (%7.8) hayatını kaybetti. İki hasta yanık, diğerleri ise suda boğulma ve düşme snucu gelişen subaraknoid kanama nedeniyle kaybedildi.
Sonuç: Hastaların antiepileptik ilaç düzeylerinin terapötik seviyenin altında olması ile mortalite arasında ilişki yoktur.