Fikret Bildik1, Ayfer Keleş1, Ahmet Demircan1, Gülbin Aygencel2, Murat Özsaraç1, Gül Pamukçu1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Baklofen aşırı dozu, baklofen zehirlenmesi

Özet

Baklofen bir gama-aminobütirik asit derivesidir; iskelet kas spazmında ve spastisitede semptomatik rahatlama için kullanılır. Bu ilacın aşırı dozları koma, hipotoni, solunum depresyonu, konvulsiyonu da içerecek şekilde santral sinir sistemi depresyonuna ve kardiyovasküler etkilere neden olabilir. Bu yazıda, acil servise özkıyım amaçlı baklofen aşırı alımı sonrası koma ile getirilen 19 yaşında kadın bir olgu sunuldu. Hasta mekanik vantilasyon dahil yapılan destek tedavi ile iyileşti ve taburcu oldu. Acil servise konfüzyon veya koma ile başvuran hastalarda, baklofen aşırı dozu ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.