Murat Ersel1, Aslıhan Yürüktümen1, Murat Özsaraç1, Selahattin Kıyan1, Ersin Aksay2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,acil Tıp Anabilim Dalı,izmir
2Sb İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler: Acil tıp, akademik, yayın, Türkiye, üretkenlik

Özet

Amaç: On beş yıl önce temelleri atılan Acil Tıp uzmanlığı günümüzde hemen her tıp fakültesinde kurulmuş olup akademik alandaki yerini almıştır. Akademik gelişim ve birikimin en objektif göstergelerinden birisi uluslararası yayınlardır. Biz ülkemizdeki acil tıp anabilim dallarının uluslararası yayın üretiminde geldiği aşamayı belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Acil Tıp anabilim dalları tarafından üretilen ve Index Medicus tarafından indekslenen dergilerde 1 Ocak 1994 ile 30 Eylül 2009 tarihleri arasındaki yayınlanmış yayınları incelendi. Makaleler tipleri, konuları, Science Citation Index Expanded kapsamında olup olmaması, dergi ismi, yayın yılı, ilk isim yazarın acil tıp uzmanı olup olmaması ve anabilim dalına göre sınıflandırıldı.
Bulgular: Belirtilen tarihler arasında acil tıp anabilim dallarından üretilmiş toplam 422 makale saptandı. Bu makalelerin 229’u, (%54.2) araştırma makaleleri iken, ikinci sıklıkta olgu sunumlarının yer aldığı görüldü (n=169, %40.0). Araştırma makalelerinin 156’sı (%68.1) klinik çalışma, 38’i (%16.6) hayvan deneyi ve 35’i de (%15.3) anket çalışmasıdır.
Klinik verilerle oluşturulan çalışmaların 61’inin (%39.4) tanımlayıcı, 74’ünün (%47.7) kesitsel nitelikte, 20’sinin (%12.9) ise ileri yönelik randomize olduğu tespit edildi. Yayınlarda en sık saptanan konular toksikoloji-çevresel aciller (n=139, %32.9) ve travma-ortopedi (n=67, %15.9) idi. Yayınların %84.8‘i SCI-Expanded indekslerinde yer alıyordu. “American Journal of Emergency Medicine” Science Citation Index Expanded kapsamında en çok (n=45, %10.6) yayın yapılan dergidir. Yayınların 377’sinde (%89.3) ilk sıradaki yazar acil tıp uzmanı idi.
Sonuç: Sayıları artan acil tıp öğretim üye ve elemanlarının yaptıkları yayınlar anabilim dallarının akademik birikimlerini olumlu etkilemiştir. 2004 yılından sonraki artış dikkat çekicidir, ancak daha nitelikli araştırma makaleleri yayınlaması, daha özgün konulara yönelmesi ve acil tıp literatürüne pratik uygulamaları değiştirecek nitelikte yayınlar yapmak gelecek hedefi olmalıdır.