Orhan Çınar, Erdem Çevik, Necati Salman, Bilgin Cömert

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Acil servis, emergency severity index; triaj.

Özet

Amaç: Emergency Severity Index (ESI) acil müdahale gerektiren ve bekletilmesi riskli hastaları tespit ettikten sonra kaynak tahmini üzerinden hastanın triaj kategorisini belirleyen, bunun için algoritmada 4 temel karar aşaması bulunan kullanımı basit 5 seviyeli bir triaj sistemidir. Amacımız ESI triaj sistemi hakkında bilgi vermek ve sistemin acil servisimizde kullanılmaya başlanması sürecindeki deneyimlerimizi paylaşmaktır.
Gereç ve Yöntem: Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Acil Tıp Anabilim Dalı’nda Kasım 2009 tarihinden itibaren ESI triaj sistemi kullanılması kararlaştırılmış ve Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ile yazışılarak gerekli eğitim materyallerine ulaşılmıştır. İki günlük olgu örneklerinin ağırlıkta olduğu bir eğitim programı oluşturularak,
acil serviste görev yapan 34 hemşireye 3 grup halinde ESI eğitimleri verilmiştir. Eğitimlerde ana kaynak olarak ESI Uygulama El Kitabı kullanılmıştır. Eğitimi ilgi çekici hale getirmek için triaj algoritmalarını gösteren posterler ve Triaj Oyunu olarak isimlendirilen özel bir eğitim tekniği kullanılmıştır. Eğitimin etkinliği 10 olgudan oluşan ön/son değerlendirme ve 30 olgudan oluşan pre/pos test yöntemi olmak üzere 2 farklı metod kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Triaj kategorisini doğru belirleme oranlarının pre/post test yönteminde %30’dan (9.52±2.53) %80’e (24.88±3.01) yükseldiği saptanmıştır. Ön/son değerlendirmede ise eğitim öncesi triaj kategorisini doğru belirleme oranı %40 düzeyinde iken, eğitim sonunda bu oran %76’ya ulaşmıştır.
Sonuç: ESI’nin kolay öğrenilebilir pratik bir sistem olduğu ve acil servis hemşirelerine yönelik düzenlenen olgu örneklerinin ağırlıkta olduğu 2 günlük eğitimin ESI triaj sistemini öğretmede etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.