Neslihan Yücel1, Feride Sinem Akgün1, Yusuf Kenan Tekin1, Sibel Altınayar2, Alpay Alkan3

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya

Anahtar Kelimeler: Spinal ven trombozu, spinal anestezi, magnetik rezonans görüntüleme

Özet

Serebral sinüs ven trombozu spinal anestezi sonrasında nadir görülen bir klinik durumdur. Sıklıkla, spinal anestezi sonrası uzamış ve standart tedavilere yanıtsız baş ağrısı ile kendisini gösterir. Biz, acil servisimize başvurusundan 15 gün önce spinal anestezi geçiren, sonrasında baş ağrısı nedeniyle birçok kez farklı acil servislere başvuran ve sonunda kliniğimizde serebral sinüs trombozu tanısı alan 24 yaşındaki erkek hastayı sunuyoruz.