Şeref Kerem Çorbacıoğlu, Sertaç Güler, Dilek Yağmur, Volkan Ülker, İsa Kılıçaslan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Diyet, acil tıp, hiperkalemi

Özet

Hiperkalemi, potasyumdan zengin diyet tüketiminin iyi bilinen bir sonucudur. Fazla miktarda meyve veya meyve suyu tüketen hastalarda da hiperkalemi geliştiği bildirilmiştir. Plazma potasyum bozuklukları özellikle kardiyak fonksiyon üzerine önemli etkiler yapabilmektedir. Aşırı miktarda kayısı ve muz tüketen ve yaşamı tehdit edici derecede hiperkalemi gelişen iki kadın olgu sunulmaktadır. Hiperkalemiye yönelik acil tedavileri başlanmasına rağmen, serum potasyum seviyeleri yine de yüksek kalmıştır. Bunun üzerine iki hastaya da hemodiyaliz tedavisi uygulanmıştır. Yiyecek ve ilaç öyküleri tekrar sorgulandığında iki hastanın yakını da son 10 gündür hastaların aşırı miktarda kayısı ve muz tükettiğini söylemişlerdir. Hiperkaleminin, kayısı ve muz gibi gizli nedenleri özellikle kardiyak ve nöromusküler etkilerin kötü seyrettiği hastalarda göz ardı edilmemelidir.