Serkan Yılmaz, Murat Pekdemir, Elif Yaka

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: mesleksel temas, acil tedavi, toluen

Özet

Giriş: Mesleki maruziyet gelişmekte olan ülkelerde, ciddi ancak yeterince dökümente edilmemiş bir sorundur. Sıklıkla nonspesifik semptomlarla başvuran bu hastaların tanı ve tedavisinde birçok güçlük yaşanmaktadır.
Amaç: Bu makale, bir mesleki maruziyet vakasının değerlendirmesi sırasında elde edilen deneyimlerin paylaşılması amacıyla hazırlanmıştır
Olgu: Plastik yer döşemeleri üretiminde çalışan iki işçi yürüyememe, uyuşukluk ve baş dönmesi, bilinç bulanıklığı gibi şikayetler ile acil servise başvurdu. Her iki hastada da nörolojik semptomlara yol açan toksik ensefalit ve dirençli hipokalemiye yol açan renal meduller hasar düşünüldü. Gerek fabrikada kullanılan maddelere dair kayıtlara ulaşılamaması ve fabrika yetkilerinden bilgi alınamaması, gerekse hızlı bir şekilde olay yeri toksikolojik değerlendirmesinin yapılmaması nedeniyle etiyolojiye kesin olarak karar verilemedi. Fabrikada çözücü olarak kullanılan toluenin klinik tablodan sorumlu olabileceği düşünüldü.
Tartışma: Şüpheli kimyasal ajanlara maruz kalma nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi sırasında bir çok güçlük yaşanmaktadır. Sanayide kullanılan kimyasallar ile ilgili bilgilerin ulaşılabilir olması, bu konuda ulusal bir veritabanı hazırlanması, toksikolojik olay yeri değerlendirmesinin hızlı ve etkin şekilde yapılması bu hastalarının doğru değerlendirilebilmelerine yardımcı olacaktır.