Emine Akıncı, Aylin Erkek

Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hipokalsemi, Tetani, Çene çıkığı

Özet

Kalsiyum hücre fonksiyonları, nöral ileti, membran stabilitesi, kemik yapısı, kan koagulasyonu ve intraselluler sinyalizasyonda kritik rol oynar. Serum iyonize kalsiyumunun 4,2 mg/dl’nin altında olmasına hipokalsemi denir. Ciddi hipokalseminin en önemli klinik prezantasyonlarından biri tetanidir. Temporo mandibüler eklem çıkığı ilaçlar, travma, dental ve havayolu girişimleri gibi pek çok nedenden sonra ortaya çıkabilir. Biz troidektomi sonrası geç komplikasyon olarak gelişen hipokalseminin neden olduğu tetaniye bağlı çene çıkığı gelişen hastamızı sunuyoruz.