Onder Limon1, Neşe Çolak Oray2, Basak Bayram2, Ridvan Atilla2

1Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Erzincan
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Izm

Anahtar Kelimeler: Epiploik Apandisit, Abdominal Bilgisayarlı Tomografi, Abdominal Ağrı

Özet

Primer epiploik apandisit, apendiks epiploika olarak adlandırılan ve subserozal yağ dokusunun inflamasyonu ile karakterize, nadir görülen bir durumdur. Hastalar sıklıkla ani başlangıçlı fokal karın ağrısı ile başvururlar. Epiploik apandisiti, diğer abdominopelvik ağrı nedenlerinden ayıran spesifik semptom veya fizik muayene bulgusu yoktur. Hastalarda sıklıkla başlangıçta divertikülit veya apandisit düşünülür. Akut karın ağrısı ile başvuran hastalarda kontraslı bilgisayarlı batın tomografisinin kullanılması epiploik apendisit gibi nadir tanıların da konmasına yardımcı olarak, gereksiz hastaneye yatış başta olmak üzere gereksiz tedavi ve cerrahi maliyetlerini azaltabilir.