Pınar Türker Bayır, Burcu Demirkan, Serkan Duyuler, Ümit Güray, Halil Lütfi Kısacık

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: su zehirlenmesi, özkıyım, ventriküler aritmi

Özet

Ağız yoluyla kısa sürede aşırı su alımı ciddi nörolojik ve kardiyak semptomlara yol açabilir ve su zehirlenmesi olarak adlandırılır. Bu durum psikiyatrik hastalarda sıklıkla görülmektedir ancak intihar amaçlı aşırı su alımı oldukça enderdir. Bu olgu sunumunda intihar amaçlı aşırı su alımının yol açtığı elektrolit dengesizliğine bağlı ventriküler fibrilasyon gelişen 51 yaşındaki hastayı sunuyoruz. Hasta acil kliniğimize bilinç değişikliği ve ajitasyon ile başvurdu. Hasta hipertansifti ve nörolojik muayenesinde lateralizasyon bulgusu yoktu. Hastanede takibi esnasında ventriküler aritmi kardiyopulmoner arrest ve tonik klonik nöbet gözlendi. Kan biyokimyasında hastanın 4 saat içerisinde 12 litre su içmesiyle uyumlu olan hiponatremi ve hipokalemi mevcuttu. Elektrolit bozukluğunun düzeltilmesinden sonra ventrikuler aritmi ve nöbet tekrarlamadı. Hasta psikiyatrik değerlendirmeye yönlendirildi ve antidepresan tedavi ile taburcu edildi. Su zehirlenmesi şizofreni gibi psikiyatrik bozukluklarda iyi bilinse de intihar düşüncesi olan depresif hastalarda daha önce bildirilmemiştir. Bu nadir durumun klinik sunumuna olan farkındalık potansiyel olarak ölümcül seyredebilen komplikasyonları önleyebilir.