Engin Özakın, Arif Alper Çevik, Nurdan Acar, Osman Çetinkaya

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir

Anahtar Kelimeler: Karbonmoksit, nörolojik defisit, inme, ayırıcı tan

Özet

Zehirlenme nedeniyle meydana gelen ölümlerin en önemli sebeplerinden birisi karbonmonoksit zehirlenmeleridir. Hastalar baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetler yanı sıra, inmeyi taklit edebilecek şekilde fokal nörolojik defisit, nöbet ya da bilinç durum değişikliği ile de başvurabilirler. Bu yazıda yeni ortaya çıkan fokal nörolojik bulgu nedeniyle trombolitik tedavi için acil servise getirilen 81 yaşındaki olgu sunulmuştur.