Sezin Bozkurt1, Sertaç Güler2, Gökhan Aksel2, İsa Kılıçaslan1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
2Mardin Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mardin

Anahtar Kelimeler: Trachinus Draco, çarpan balığı, zehirli balıklar, acil servis

Özet

Çarpan balığı olarak bilinen Trachinus Draco ile olan zehirlemeler, muhtemelen rapor edildiğinden çok daha sık görülmektedir. Ancak literatürde Trachinus türlerinin zehirlenmelerini tanımlayan oldukça az sayıda klinik vaka bildirilmiştir. Biz bu olgumuzda çarpan balığı ile zehirlenen bir vakanın bulgularını ve tedavi yöntemlerini tanımlamaya ve denizden uzakta ölü deniz canlıları ile zehirlenmelerin olabileceğini vurgulamaya çalıştık.