Suat Zengin, Behcet Al, Erdal Yavuz, Cem Şen, Şener Cindoruk, Cuma Yıldırım

Gaziantep Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Hasta şikâyetleri, acil servis; personel-hasta iletişimi; şikayet oranı

Özet

Amaç: Hasta ve yakınlarının şikâyetleri, hizmet iyileştirmeleri için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu çalışmada; düzeltici önlemler almak amacıyla, hasta ve yakınlarının acil servis hakkında şikâyetleri değerlendirildi.
Metot: Kalite Geliştirme Birimi (KGB) arşivinden Haziran 2008 ile Haziran 2012 yılları arasındaki tüm hasta şikâyetlerinin kayıtları alındı. Tüm şikâyetçilerle telefonla bağlantı kuruldu Şikâyetçilerin sosyo-demografik profilleri, şikâyet nedenleri ve sonuçları SPSS istatistiksel paket programı kullanılarak analiz edildi.
Sonuçlar: Sonuçlar, dört yılda tıbbi bakım, personel tutumu, bekleme süresi ve mali sebeplerle ilgili acil servise karşı yapılmış 54 şikâyetin olduğunu ortaya çıkardı. Şikâyetçilerin, % 75,9 (n = 41) erkek, % 24,1 (n = 13) kadındı. Şikâyetlerin büyük bir kısmı (% 29,7- % 20,4) tıbbi bakım ve davranış problemlerine bağlıydı. Çoğu şikâyet yeşil kodlu hastalar için yapılmıştı (%55,6). Şikâyetlerin çoğu acil doktorları hakkındaydı (% 38,9). Şikâyet sıklığı; her 1.000 başvuruya 0.18 idi.
Sonuç: Şikâyetler potansiyel olarak kullanışlı kalite ölçme araçlarıdır ve sistemin düzeltilebilir kusurlarını belirleyebilir. Şikâyetlerin ana nedenleri; tıbbi bakım, personel tutumu ve bekleme süresidir ve bu nedenlerin çoğu düzeltilebilir.