Dilek Atik1, Bengü Şeliman2

1Malatya Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği
2Kars Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Anahtar Kelimeler: Deli bal zehirlenmesi, bradikardi

Özet

Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesindeki dağların kuzeye bakan yamaçlarında doğal yayılış gösteren, halk arasında daha çok ‘’Deli bal’ ’olarak bilinen Grayanotoksin, Na kanalları üzerinde toksik etki gösteren, Ericaceae familyası bitkilerinin çiçek nektarı ve polenlerinden üretilen ballarda bulunan doğal bir üründür. Deli bal zehirlenmesinde olgular çoğunlukla senkop, bradikardi, terleme, halsizlik, bulantı, kusma semptomları ile başvurmaktadır. Daha ciddi olgularda AV Blok ve asistoliye kadar ciddi kardiyak ritm bozuklukları olabilir. Acil Servisimize 2010 yılı Ekim ayı boyunca, terleme, halsizlik, bulantı, kusma ve presenkop şikayetleri ile başvuran hastalar içinde EKG bulgusu bradikardi olarak tespit edilen 5 olgunun Deli bal zehirlenmesine bağlı olduğu saptanmıştır. Bu yazımızda halsizlik, bulantı, kusma ve presenkop şikayetleri ile acil servise başvuran ve EKG bulgusu bradikardi olan hastalarda ‘’Deli bal zehirlenmesi’’nin de akılda tutulmasını vurgulamak istedik.