Ahmet İmerci1, Ahmet Kaya2, Muhammet Bozoğlan3, Gürhan Adam4, Umut Canbek5, Ahmet Savran2

1Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
3Mardin Derik Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği; Mardin
4Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Kliniği, Çanakkale
5Muğla Sıtkı Kocman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Muğla

Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, acil servis, travma, radyasyon

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı acil ortopedik travma hastalarında omurga, pelvis ve ekstremitenin değerlendirilmesi için istenilen BT’nin gerekliliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak acil servisimizde değerlendirme esnasında BT çekilen hastaların tıbbi kayıtları tarandı Bütün veriler çocuk (0-14) ve erişkin yaş grubu (14+) olarak gruplandı.
Bulgular: Çocuk ve erişkin acil travma bölümünde bir yılda muayene olan 32.685 hastadan 1.664 tanesinden ekstremite, pelvis veya vertebra BT (%7,02) istenmiştir. Hastaların yaş ortalaması 38,6 (2-94) idi. Bütün hastalar içinden çocuklarda çekilen BT lerin 145’i (%80.1) ve erişkinlerin 1.108’i (%74.7) negatif olarak bulundu.
Sonuç: Acil serviste ortopedik travma hastalarının değerlendirmesinde gereksiz BT kullanımı dikkat çekmektedir. Radyasyon riski de göz önüne alındığında hangi hastaya tomografi çekileceği hususu ile ilgili protokollerin geliştirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.