Ayhan Aköz1, Lütfi Özel2, Atıf Bayramoğlu1, Murat Sarıtemur1, Recep Demir2, Zeynep Gökcan Çakır1

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, nonkonvulsif status epileptikus, şüphe, acil servis

Özet

Status epileptikus (SE), konvulsiv status epileptikus (KSE) ve nonkonvulsiv status epileptikus (NKSE) olarak iki grupta ele alınabilir. NKSE, klinik olarak 30 dakikadan fazla süren mental durum ve davranış değişikliği ile şekillenen absans ya da kompleks parsiyel nöbetlerin bilincin açılamayacak kadar sık tekrarlaması veya sürekli devam etmesidir. Bilinç değişikliği temel özellik olmakla birlikte, affektif, bellek, kognitif, konuşma, motor sistem, davranış ve psikiyatrik bozukluklar görülebilmektedir. Elektroensefalogram (EEG) tek tanı koydurucu yöntemdir. Tüm SE’lerin yaklaşık %25’ini oluşturan NKSE’nin gerçek oranının daha yüksek olabileceği, bazen tanınamadığı düşünülmektedir. Nedenleri arasında merkezi sinir sistemi hastalıkları (inme, enfeksiyon, travma, tümör) ve metabolik etkenler (hipoksi, renal hastalıklar, ilaç, antiepileptik ilaç aksatımı) yer almaktadır. Prensip olarak standart SE tedavisi uygulanmaktadır. Akut tedavide kısa süreli benzodiazepinler ilk sırada tercih edilmektedir. Daha dirençli vakalarda fenitoin yükleme uygulanırken, çok dirençli olgularda barbitüratların yanısıra midazolam veya propofol de kullanılabilir. Biz acil servisimize değişken bilinç durumu ile başvuran ve NKSE tanısı koyduğumuz bir vakayı sunmayı amaçladık.