Osman Saka

Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

Özet

Araştırmaların kalitesini artırmak için gerekli olan önemli kurallardan biris de örnekleme hatalarının olmamasıdır. Örnekleme hataları; taraf tutma, yanlış örnekleme tekniği kullanma, yeterli sayıda denek kullanmama, örneklemenin yapı ve özellik yönünden kitlenin benzeri olmaması (örneklemenin kitleyi iyi temsil etmemesi) olarak sayılabilir. Araştırmacıların çalışmalarının denek seçimi aşamasında bu temel kuralları yerine getirmeleri araştırmanın kalitesin artıracaktır.