Cenker Eken

Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya

Özet

Grayanotoksin zehirlenmesi Rhododendron türü bitkilerden yapılan balın yenmesi sonucu oluşur. Halk arasında bu bala ‘deli bal’ denir. Grayanotoksin etkisini hücre zarında bulunan sodyum kanallarına bağlanarak gösterir. Düşük dozlarda vücutta uyuşma, hipotansiyon ve bradikardi görülürken, yüksek dozlarda bilinç değişikliği, nöbet, AV (atrioventriküler) tam blok ve ventriküler taşikardi görülebilir. Literatürde en fazla grayanotoksin zehirlenmesi Türkiye’den bildirilmiştir. şu ana kadar ölüm bildirilmemiş olsa dahi, ciddi kardiovasküler ve respiratuar etkilerinden dolayı grayanotoksin zehirlenmesi önem arz etmektedir.