İbrahim İkizceli1, Ç. Özdemir, E. Sözüer, L. Avşaroğulları, C. Küçük, Ü. Güney

1Erciyes Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Traffic accident, emergency department, festival holiday

Özet

GİRİŞ: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sıkça uygulanan ve zaman zaman 10 güne kadar uzayabilen bayram tatillerinin uzun olması ile trafik kazalarının sıklığı ve gelişen travmaların şiddeti arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM: 2001-2003 yılları arasındaki uzun ve kısa kurban bayramı tatillerinde, trafik kazası nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran olguları; yaş, cinsiyet, hastaneye başvuru tarihi, yaralanma bölgesi ve travma şiddet skoru (TşS) yönünden geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yaşları 4-75 arasında değişen 104 olgunun % 77’ si erkek, % 23 ‘ü kadındı. Olguların acil servise başvuru tarihleri değerlendirildiğinde, bayramın ilk ve son günlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Tüm hastaların TşS skorlarının değerlendirilmesinde; 2001 yılındaki bayram tatilinde acil polikliniğe başvuran olguların TşS skoru daha yüksek olmasına rağmen, diğer yıllara göre istatistiki olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05).
SONUÇ: Bulgularımız, kısa bayram tatillerine göre uzun bayram tatillerinde trafik kazalarının daha yoğun olduğuna dair bilgileri doğrulamaktadır.