Hülya Türkan, S. Şener

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ad, Ankara

Anahtar Kelimeler: Emergency airway, Laryngeal tube, Cardiopulmonary Resuscitation

Özet

AMAÇ: Çalışmamızın amacı, kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) veya genel anestezi uygulamalarında, hava yolu açıklığı sağlama ve pozitif basınçlı ventilasyon amacıyla kullanılabilirliği gösterilen laringeal tüpün (LT) yoğun bakım ve ambulans hemşiresi ile sağlık teknisyeni gibi havayolu manevraları konusunda deneyimli ancak endotrakeal entübasyon (ETE) tecrübesi sınırlı personel tarafından kullanılabilirliğini maket üzerinde araştırarak, ventilasyon yeterliliği ve gastrik distansiyon komplikasyonunun gelişme sıklığını değerlendirmektir.
YÖNTEM: Çalışmamıza intörn öğrenciler, yoğun bakım veya ambulans hemşireleri ve sağlık teknisyenlerinden oluşan 50 gönüllü personel dahil edildi. LT’yi hava yolu eğitim maketine hem normal boyun pozisyonu hem de travmalı hastalardaki kullanımı düşünerek hareketi kısıtlı boyun pozisyonunun senarize edildiği iki ayrı durumda yerleştirmeleri istendi. Yerleştirme manevra sayısı, yerleştirme zamanı kayıt edildi ve çalışmacılardan yerleştirme kolaylığını değerlendirmeleri istendi.
BULGULAR: Çalışmamızda hava yolu eğitim maketine LT’yi doğru olarak, normal boyun pozisyonunda; ilk girişimde 21, ikinci girişimde 3, hareketi kısıtlı boyun pozisyonunda; ilk girişimde 19, ikinci girişimde 5 çalışmacı yerleştirdi. Her iki grupta ilk iki girişim sonunda başarılı olamayan birer çalışmacı hataları kendilerine gösterildikten sonra üçüncü girişimde başarılı oldular.
SONUÇ: Çalışmanın sonuçlarına göre LT, KPR’nin temel yaşam desteği fazında ambulans veya yoğun bakım hemşiresi, sağlık teknisyeni gibi ETE tecrübesi sınırlı personel tarafından kullanılabilir. İleri yaşam desteğine geçilerek, ETE yapılacak zamana kadar süratli ve emniyetli hava yolu açıklığı sağlar. Bununla beraber, havayolu eğitim maketi üzerinde yaptığımız çalışmanın sonuçlarının klinik çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.