E. M. Sözüer1, İbrahim İkizceli1, L. Avşaroğulları2, Y. Yürümez2, Y. Yavuz2, M. Yücel2

1Erciyes Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri
2Kocatepe Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Afyon

Özet

AMAÇ: İlköğretim çağı çocuk travmaları ülkemizde çok sık görülmektedir. Bu çalışmanın amacı bölgemizdeki ilköğretim çağındaki çocukların yaralanmalarının aylara göre sıklığını, nedenlerini, türlerini ve sonuçlarını araştırmak ve bu yaralanmaların önlenmesi için öneriler sunmaktır. YÖNTEM: Geriye dönük olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, 1 Haziran 1999 ve 31 Mayıs 2000 tarihleri arasında hastanemizin acil servisine başvuran çocuk travma hastalarının dosyaları, acil servis kayıt defterleri ve hastane arşivi taranarak incelendi.
BULGULAR: Çalışma döneminde acile servise 6-13 yaş arası 548 çocuk başvurmuştu. Bunların % 67,5’i erkekti. En fazla hastanın yaz mevsiminde, temmuz ayında geldiği saptandı. Yaralanma nedenleri arasında düşmeler ilk sırada, trafik kazaları ise ikinci sırada yer almaktaydı. En sık yaralanmaya maruz kalan bölge baş bölgesiydi. Hastaların % 34,5’inin hastaneye yatırıldığı ve en çok yatışın beyin cerrahisi bölümüne yapıldığı saptandı.
SONUÇ: Yaralanmalar en sık yaz mevsiminde ve temmuz ayında olmaktadır. En sık yaralanma nedeni de yüksekten düşme ve araç dışı trafik kazasıdır. Bu dönemde çocuklar okula gitmedikleri için ve genellikle dışarıda oyun oynadıkları için bu tip kazaların meydana gelmiş olabileceği düşünülebilir. Koruyucu önlemler yaralanmaları azaltabilir.