Seçgin Söyünücü, F. Bektaş, C. Oktay, E. Göksu, O. Eray

Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Hand laceration, antibiotics, emergency department

Özet

GİRİŞ: Bu çalışmanın amacı, acil durumlarda ısırık dışı basit el kesilerinde antibiyotik gereksinimini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan prospektif gözlemsel klinik bir çalışmadır. Acil servise başvuran bütün basit el kesisi olan hastalara daha önceden hazırlanan form doldurulmuştur. Hastalar acil servisten taburcu edildikten en erken 7 gün sonra, kendilerine telefon ile ulaşılarak antibiyotik kullanıp kullanmadığı ve enfeksiyon gelişip gelişmediği kayıt edildi. Takiplerinde ulaşılamayan hastalar, oral profilaktik antibiyotik kullanan, tendon, sinir ve kemik yaralanması olan komplike el kesili hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.
BULGULAR: Acil servise başvuran ve el kesisi bulunan 355 hastadan çalışma koşullarına uyan 163 hasta kabul edildi. Enfeksiyon gelişme oranı %1,8 olarak bulundu.
SONUÇ: Acil servise başvuran ısırık dışı basit el kesilerinde, oral profilaktik antibiyotik kullanımına gerek yoktur.